Container 40 feet cắt 1 vách dùng để chở bia và nước ngọt
 
Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ.  
Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG
Địa chỉ: E220, Ngả Tư B752, TC  Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 
Điện thoại: 0978795588
Fax: ( 84-61) 8836343
Email: loc@muabancontainer.info

Read More


Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ.  
Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG
Địa chỉ: E220, Ngả Tư B752, TC  Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 
Điện thoại: 0978795588
Fax: ( 84-61) 8836343
Email: loc@muabancontainer.info

Read More

Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ.  
Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG
Địa chỉ: E220, Ngả Tư B752, TC  Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 
Điện thoại: 0978795588
Fax: ( 84-61) 8836343
Email: loc@muabancontainer.infoRead More
Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ.  
Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG
Địa chỉ: E220, Ngả Tư B752, TC  Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 
Điện thoại: 0978795588
Fax: ( 84-61) 8836343
Email: loc@muabancontainer.info

Read More
Container 20 feet một 1/2 kho và 1/2 văn phòng, kẻ chỉ sơn logo đặc trưng VFC.


Phần Văn phòng đầy đủ thiết bị điện + giá máy lạnh, một cửa sổ, Một cửa đi


Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ. Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:


   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG
 
Địa chỉ: E220, Ngả Tư B752,TCLong Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0978795588
Fax: ( 84-61) 8836343
Email: loc@muabancontainer.info
Website:  http://muabancontainer.info
Read More
Container 40 feet chia một nửa làm kho chứa hàng và một nửa làm văn phòng để ở và làm việc , kẻ chỉ sơn logo đặc trưng VFC.

Phần Văn phòng đầy đủ thiết bị điện + giá máy lạnh, một cửa sổ, Một cửa đi
giao tại ICD Sotrans

Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ. Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:


   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG
 
Địa chỉ: E220, Ngả Tư B752,TCLong Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0978795588
Fax: ( 84-61) 8836343
Email: loc@muabancontainer.info
Website:  http://muabancontainer.info


Read More
Container 20 feet rộng 3m làm toilet đóng bằng tấm compact.

Kích thước: D 6,058m xR 3m x C 2,591m.

Tường Trần: xương sắt cách nhiệt, đóng tấm sheara chống thấm sơn nước, các vách ngăn bằng tấm compact xương và chân bằng nhôm và Inox.

Sàn Lót gạch chống trượt 25x25

Hệ thống điện nước: âm tường.


Giao Posco E&C tại Vùng Tàu 
 


 
Read More