Search This Blog

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Container 40 feet cắt vách

Container 40 feet cắt 1 vách dùng để chở bia và nước ngọt
 
Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ.  
Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG
Địa chỉ: E220, Ngả Tư B752, TC  Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 
Điện thoại: 0978795588
Fax: ( 84-61) 8836343
Email: loc@muabancontainer.info

Container 6 feet GP mớiĐể thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ.  
Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG
Địa chỉ: E220, Ngả Tư B752, TC  Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 
Điện thoại: 0978795588
Fax: ( 84-61) 8836343
Email: loc@muabancontainer.info

Container 20 feet GP mới


Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ.  
Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG
Địa chỉ: E220, Ngả Tư B752, TC  Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 
Điện thoại: 0978795588
Fax: ( 84-61) 8836343
Email: loc@muabancontainer.infoContainer 10 feet GP mới

Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ.  
Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG
Địa chỉ: E220, Ngả Tư B752, TC  Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 
Điện thoại: 0978795588
Fax: ( 84-61) 8836343
Email: loc@muabancontainer.info

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Container 20 feet 1/2 kho và văn phòng vẽ logo VFC

Container 20 feet một 1/2 kho và 1/2 văn phòng, kẻ chỉ sơn logo đặc trưng VFC.


Phần Văn phòng đầy đủ thiết bị điện + giá máy lạnh, một cửa sổ, Một cửa đi


Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ. Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:


   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG
 
Địa chỉ: E220, Ngả Tư B752,TCLong Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0978795588
Fax: ( 84-61) 8836343
Email: loc@muabancontainer.info
Website:  http://muabancontainer.info

Container 40 feet GP 1/2 kho và 1/2 làm Văn Phòng VFC

Container 40 feet chia một nửa làm kho chứa hàng và một nửa làm văn phòng để ở và làm việc , kẻ chỉ sơn logo đặc trưng VFC.

Phần Văn phòng đầy đủ thiết bị điện + giá máy lạnh, một cửa sổ, Một cửa đi
giao tại ICD Sotrans

Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ. Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:


   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG
 
Địa chỉ: E220, Ngả Tư B752,TCLong Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0978795588
Fax: ( 84-61) 8836343
Email: loc@muabancontainer.info
Website:  http://muabancontainer.info


Container toilet 20 feet toilet 4 ngăn compact

Container 20 feet rộng 3m làm toilet đóng bằng tấm compact.

Kích thước: D 6,058m xR 3m x C 2,591m.

Tường Trần: xương sắt cách nhiệt, đóng tấm sheara chống thấm sơn nước, các vách ngăn bằng tấm compact xương và chân bằng nhôm và Inox.

Sàn Lót gạch chống trượt 25x25

Hệ thống điện nước: âm tường.


Giao Posco E&C tại Vùng Tàu 
 


 
>